STRONA GŁÓWNA -
O FIRMIE -
NASZE OSIĄGNIĘCIA -
PRZETARGI -
DO POBRANIA -
KONTAKT -
AWAT Poland
Lasery Elektronika Optoelektronika Labolatorium Alkometry Centrum diagnostyki pojazdów
  - Alkometr A2.0/04
  - Analizator gazów spalin. AGS-1
  - Analizator gazów spalin. AGS-2
  - Analizator spalin AG-4
  - Analizatory AS-45/1300 ACS-45/1500
  - Dymomierz DGS-1
  - HISTORIA
Alkometr - Notebook
Centrum Diagnostyki Pojazdów
 
Optoelektroniczny system diagnostyki medycznej

ELEKTRONIKA / ANALIZATOR GAZÓW SPALINOWYCH AGS-1

 

Analizator AGS-1 jest dwukanałowym miernikiem stężenia podstawowych składników gazów spalinowych (tlenku i dwutlenku węgla). Określenie stężeń w analizatorze odbywa się na zasadzie pomiaru osłabienia promieniowania podczerwonego. W konstrukcji przyrządu wykorzystano nowoczesne rozwiązania w dziedzinie techniki detekcyjnej i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Dzięki temu przyrząd charakteryzuje się dużą dokładnością i możliwością współpracy z automatyką procesów technologicznych.

Analizator AGS-1


Przeznaczenie

Analizator AGS-1 przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji stężenia objętościowego tlenku i dwutlenku węgla w gazach spalinowych. Przyrząd może być stosowany w kotłowniach oraz innych instalacjach związanych ze spalaniem paliw. Dzięki zastosowaniu analizatora możliwa jest redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery i optymalne pod względem ekonomicznym zużycie paliwa.

Opis techniczny

Blok pomiarowy analizatora zawiera dwa detektory typu NDIR (absorpcja w podczerwieni) służące do określania stężenia CO i CO 2 . Detektory NDIR są selektywne, zapewniają dużą dokładność pomiarów i w odróżnieniu od ogniw elektrochemicznych nie wymagają kosztownej wymiany okresowej. Układ mikrokomputera przeznaczony jest do analizy sygnałów z detektorów i obsługi urządzeń zewnętrznych. Zasadniczą funkcją tego bloku jest obliczanie stężeń i współczynnika nadmiaru powietrza czyli danych charakterystycznych dla przebiegu procesu spalania. Współczynnik nadmiaru powietrza określany jest na podstawie stężenia CO 2 i parametrów paliwa. Poza tym oprogramowanie mikrokomputera zawiera procedury umożliwiające:

- automatyczne zerowanie analizatora,
- kompensację sygnału w celu uniezależnienia wyników od zmian ciśnienia i temperatury
- kontrolę funkcjonowania podzespołów analizatora z sygnalizacją sytuacji awaryjnych
- wprowadzanie przez użytkownika danych określających parametry pracy analizatora

 

Blok przygotowania próbki gazu składa się z urządzenia do poboru spalin (UPS) montowanego do komina i układu obiegu gazu wchodzącego w skład analizatora. Przepływ gazu wymuszony jest przez pompkę analizatora. W przypadku dużej odległości między analizatorem a UPS, możliwe jest zastosowanie dodatkowej pompy powodującej zmniejszenie czasu odpowiedzi analizatora na zmianę składu gazów spalinowych.

 

Drukarka igłowa znajdująca się w standardowym wyposażeniu analizatora służy do rejestracji wyników pomiarów składu gazów spalinowych w określonych (przez użytkownika) odstępach czasu.

 

Wyjścia analizatora dostosowane są do współpracy z różnymi urządzeniami zewnętrznymi. Poprzez złącze szeregowe (RS - 232) możliwe jest przesyłanie sygnałów do komputera klasy PC. Linie sygnałowe zawierają zarówno sygnały cyfrowe (stan pracy analizatora, przekroczenie progów), jak i wyjścia prądowe (0/4 - 20 mA).

 

Dane techniczne

Pomiar stężenia CO  
zakres pomiarowy od 0 do 10000 ppm
rozdzielczość 10 ppm
dokładność 2,5% wartości mierzonej
   
Pomiar stężenia CO2  
zakres pomiarowy od 0 do 25% obj.
rozdzielczość 0,1% obj.
dokładność 2,5% wartości mierzonej
   
Współczynnik nadmiaru powietrza  
zakres pomiarowy od 1,0 do 9,99
rozdzielczość 0,01
   
Parametry użytkowe  
czas nagrzewania wstępnego 30 min.
czas narastania wskazań 15 s. do 95% *
temperatura pracy od 0 do 40 st. C
wymiary 340 x 200 x 500 mm
masa 11 kg
   
* dotyczy wartości ustalonej przy odległości od punktu poboru spalin nie większej niż 10 m
 

Analizatory objęte są 12-miesięczną gwarancją, a w cenę urządzenia wliczona jest również jego instalacja.

 
Na specjalne zamówienie Klientów oferujemy możliwość zmiany zakresów pomiarowych oraz możliwość rozbudowy analizatora poprzez wyposażenie go w elektrochemiczny czujnik tlenu.
Do góry