STRONA GŁÓWNA -
O FIRMIE -
NASZE OSIĄGNIĘCIA -
PRZETARGI -
DO POBRANIA -
KONTAKT -
AWAT Poland
Lasery Elektronika Optoelektronika Labolatorium Alkometry Centrum diagnostyki pojazdów
  - Osuszanie Budowli
Alkometr - Notebook
Centrum Diagnostyki Pojazdów
 
Optoelektroniczny system diagnostyki medycznej

BUDOWNICTWO / OSUSZANIE BUDOWLI

 

INIEKCJA KRYSTALICZNA

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe AWAT wdrażające do gospodarki narodowej myśl techniczną kadry naukowej Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie, składa ofertę na wykonanie prac osuszających w zawilgoconych murach metodą iniekcji krystalicznej
 
Metoda ta jest oryginalnym polskim wynalazkiem stosowanym w budownictwie od 1987 roku i została dotychczas wdrożona skutecznie na 3550 obiektach w kraju i za granicą. Zakład Osuszania Budowli naszego przedsiębiorstwa, kierowany przez autora i wynalazcę technologii osuszania zwanej metodą iniekcji krystalicznej, wykonał dotychczas ponad 200 prac osuszających na obiektach o najwyższej randze zabytkowej i kulturowej. Przykładowo wymieniamy Teatr Narodowy w Warszawie, Dom Urodzenia Chopina w Żelazowej Woli, Katedrę Polową W.P. w Warszawie, siedzibę Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Warszawie, Budynek Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni, Bank PKO w Poznaniu przy Pl. Wolności, liczne domy w tym w Wilanowie, Jabłonnej, Natolinie a ostatnio i w Rzymie we Włoszech.
 
Technologia ma szereg zalet społecznych - jest zdecydowanie najtańszą technologią osuszania budowli stosowaną w Polsce, jest absolutnie ekologiczna, jest bardzo prosta w stosowaniu. Do wytwarzania blokady przeciwwilgociowej stosuje mineralne preparaty całkowicie wytwarzane w Polsce i z polskich surowców. W przeciwieństwie do wszystkich pozostałych metod, metoda iniekcji krystalicznej daje tym lepsze efekty, im bardziej zawilgocony jest mur. Dlatego też przed iniekcją dodatkowo nawilża się mur w strefie planowanej izolacji. Wytworzona blokada przeciwwilgociowa typu mineralnego wykorzystująca do tego celu unikalne zjawisko samoorganizacji kryształów za którego matematyczne uzasadnienie w 1976 roku I.Prigogine otrzymał nagrodę NOBLA, jest praktycznie bezterminowo trwała w czasie.
 
Technologia iniekcji krystalicznej jest praktycznym rozwinięciem prac naukowych Ivo Prigogine'a - profesora Uniwersytetu Brukselskiego, odnoszących się do zjawisk samoorganizacji kryształów w warunkach dalekich od równowagi termodynamicznej. W niniejszej technologii po raz pierwszy wykorzystano w skali technicznej zjawisko, które do tej pory było tylko teoretycznie przewidywane na podstawie symulacji komputerowej przez uczonych z Indiana University w USA. Utworzona w ten sposób struktura jest podobna do wąskoszczelinowych pierścieni, które można praktycznie spotkać w naturze w systemach geologicznych /górotworach/ - tzw. Pierścienie Lieseganga.
 
Przy pomocy metody iniekcji krystalicznej można wykonywać izolacje poziome w murach bez względu na rodzaj materiału budowlanego i jego grubości. Można też wykonywać izolacje pionowe od środka budynku bez potrzeby odkopywania murów zewnętrznych. Oba te warianty technologii wykonuje się poprzez najpierw wywiercenie otworów iniekcyjnych wg. Określonych wytycznych a następnie iniekcję wodnych mineralnych roztworów cementu portlandzkiego i aktywatorów mineralnych. Izolację pionową można również wykonywać od środka budynku tym samym środkiem, lecz wyłącznie metodą malarską.
 
Na 42-iej Światowej Wystawie Wynalazczości w Brukseli w listopadzie 1993 roku technologia iniekcji krystalicznej reprezentująca polskie wynalazki została wyróżniona złotym medalem ze specjalnym wyróżnieniem Jury, medalem Burmistrza Brukseli i nagrodą Ambasadora RP w Belgii, Holandii i Luksemburgu.
 
W roku 1995 technologia iniekcji krystalicznej została zakwalifikowana do reprezentowania Polski na Światowej Wystawie Własności Intelektualnej w Genewie w Szwajcarii i została wyróżniona złotym medalem.
 
W roku 1996 technologia była prezentowana na Światowej Wystawie w Pittsburgu w USA i została także wyróżniona złotym medalem oraz nagrodą specjalną Rosyjskiej Akademii Nauk.
Do góry