STRONA GŁÓWNA -
O FIRMIE -
NASZE OSIĄGNIĘCIA -
PRZETARGI -
DO POBRANIA -
KONTAKT -
AWAT Poland
Lasery Elektronika Optoelektronika Labolatorium Alkometry Centrum diagnostyki pojazdów
 
  - Optoelektroniczny miernik zapylenia
  - Optoelektroniczny system ciąglego monitoringu zagrozeń Metanowych
  - Przenośny miernik do wykrywania Metanu
 
- Systemy zdalnego wykrywania uchodzeń gazu ziemnego
  - Wieloczujnikowy analizator gazów spalinowych
  - Okulary
  - Okulary ochronne
  - Maski Spawalnicze
Alkometr - Notebook
Centrum Diagnostyki Pojazdów
 
Optoelektroniczny system diagnostyki medycznej

OPTOELEKTRONIKA / PRZENOŚNY MIERNIK DO WYKRYWANIA METANU

 
Przenośny miernik do wykrywania Metanu
 
Metan to atwopalny, wybuchowy gaz, który jest głównym składnikiem gazu ziemnego, dlatego jego monitoring jest ważny dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w zakładach chemicznych, kopalniach.
 

Przenośny zestaw laserowy typu DIAL służy do zdalnej detekcji metanu w powietrzu a także do monitorowania powierzchniowych wycieków metanu. Istnieje duże zapotrzebowanie na taki przyrząd do kontroli obszarów trudno dostępnych (linie przesyłowe, sieci dystrybucyjne).

 
Zasada działania:
Przenośny czujnik do zdalnej detekcji metanu
Działanie systemu oparte jest o absorpcję przez metan promieniowania podczerwonego w obszarze pasma 1.66 um. Otoczenie oświetlane jest przez dwa lasery pół przewodnikowe generujące promieniowanie o minimalnie różnych długościach fali, z których jedna - sygnałowa jest równa długości fali centrum pasma absorpcji metanu (1.66 urn), a druga - wzorcowa, leży poza pasmem absorpcji (1.55 (im). Rozproszone, powracające do układu detekcyjnego promieniowanie jest rejestrowane óżnicowo przez wysokoczuły detektor germanowy, a układ obóbki elektronicznej sygnałów wyznacza zmiany spowodowane przez absorpcję wiązki sygnałowej w metanie, znajdującym się na jej drodze.
 

Pasmo absorpcji metanu dla długości fali 1.66 (im jest najsłabsze, posiada około 50 razy mniejszy współczynnik absorpcji niż pasmo walencyjne dla długości fali 3.39 u.m i 10 razy mniejszy od pasma kombinacyjnego dla długości fali 2.3 lum i jest zbyt małe do detekcji metanu atmosferycznego (1.6 ppm), natomiast pozwala selektywnie mierzyć stężenie metanu powyżej 50 ppm.

Charakterystyka systemu:

- Granica wykrywalności (10 m) 50 ppm x m ze stałą czasową 50 ms.
- Przenośny, lekki, wytrzymały
- Odległość lokalizacji wycieku gazu naturalnego do 15 m

Zastosowanie: Zdalne wykrywanie i pomiar uchodzeń gazu naturalnego "Metanu" w Górnictwie, Przemyśle Chemicznym itp.

 

 
Do góry