STRONA GŁÓWNA -
O FIRMIE -
NASZE OSIĄGNIĘCIA -
PRZETARGI -
DO POBRANIA -
KONTAKT -
AWAT Poland
Lasery Elektronika Optoelektronika Labolatorium Alkometry Centrum diagnostyki pojazdów
O F E R T A    F I R M Y
 
  - Optoelektroniczny miernik zapylenia
  - Optoelektroniczny system ciąglego monitoringu zagrozeń Metanowych
  - Przenośny miernik do wykrywania Metanu
 
- Systemy zdalnego wykrywania uchodzeń gazu ziemnego
  - Wieloczujnikowy analizator gazów spalinowych
  - Okulary
  - Okulary ochronne
  - Maski Spawalnicze
Alkometr - Notebook
Centrum Diagnostyki Pojazdów
 
Optoelektroniczny system diagnostyki medycznej

OPTOELEKTRONIKA / WIELOCZUJNIKOWY ANALIZATOR GAZÓW SPALINOWYCH

 

Wieloczujnikowy analizator gazów spalinowych

   

Dane techniczne:

 

Rodzaj gazu

Zakres pomiarowy
(emisja stała)

Zakres pomiarowy stężeń chwilowych

Dokładność

Dwutlenek azotu - NO2

0 - 50 ppm

50 - 150 ppm

5%

Tlenek azotu - NO

0 - 100 ppm

100 - 200 ppm

5%

Tlenek węgla - CO

0 - 300 ppm

300 - 1000 ppm

5%

Dwutlenek siarki - SO2

0 - 20 ppm

20 - 75 ppm

5%

Chlorowodór- HCI

0 - 30 ppm

 

30 - 80 ppm

5%

Fluorowodór - HF

0 - 10 ppm

10 - 30 ppm

5%

Tlen - O2

0 - 25 %

-

1 %

Węgiel org. - Corg

0 - 20 mg/m3

-

5%

 

Zastosowania :

Wieloczujnikowy analizator gazów spalinowych

Ciągły monitoring zanieczyszczeń gazowych emitowanych przez spalarnie odpadów komunalnych, niebezpiecznych i szpitalnych, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, elektrownie, zakłady chemiczne.

Do góry